Ora de Mediaș
Știri în direct

Lucrări de reabilitare la rețeaua de apă și canalizare pluvială pe strada Iacob Pisso din Mediaș

Compania Apa Târnavei Mari anunță demararea lucrărilor de reabilitare a rețelei de apă și de canalizare pluvială pe strada Iacob Pisso – tronson cuprins între intersecția cu Șoseaua Sibiului și intersecția cu strada Iuliu Maniu, din municipiul Mediaș.

Lucrarea în valoare de 637.754,41 lei se va derula cu finanțare de la bugetul local al municipiului
Mediaș în baza HCL nr. 144/2020 și vine să rezolve o problemă sesizată în numeroase rânduri de
cetățenii din zona străzii Iacob Pisso, din cartierul Vitrometan. Investiția are în vedere:

– reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de aproximativ 45 m, reabilitare ce
presupune dezafectarea pe această lungime a conductei vechi din azbociment și înlocuirea acesteia cu o conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE100, Pn10, SDR17, cu diametrul nominal Dn 110
mm, precum și executarea celorlalte lucrări necesare, specifice rețelelor de alimentare cu apă (execuție și echipare cămine de vane, etc.);

– reabilitarea rețelei stradale de canalizare pluvială pe o lungime de aproximativ 439 m, reabilitare ce
presupune dezafectarea pe această lungime a colectorului vechi din tuburi de beton și înlocuirea acestuia cu tuburi PAFSIN și PVC-KG, SN8, SDR34, precum și executarea celorlalte lucrări necesare, specifice rețelelor de canalizare pluvială (montare cămine de vizitare pe traseul colectorului stradal principal, execuție racorduri și montare cămine de colectare ape pluviale, etc.).

Lucrările se vor desfășura de la intersecția străzii Iacob Pisso cu Șos. Sibiului și până la intersecția
cu strada Iuliu Maniu. Menționăm faptul că lucrarea se va executa pe tronsoane, iar pe timpul derulării
acesteia nu va fi necesară întreruperea circulației în zonă. Pe porțiunea de lucru vor fi semnalizări
corespunzătoare, iar circulația se va desfășura în condiții de atenție sporită.
Lucrarea va fi executată de SC FEROTERRA SRL Mediaș, iar conform contractului se va derula
în perioada 05.10.2020 – 26.01.2021. Avem încredere că lucrările vor fi executate în conformitate cu
graficul stabilit, astfel încât la finalizarea investiției cetățenii să se bucure de un grad sporit de confort și de servicii de cea mai bună calitate din partea operatorului Apa Târnavei Mari.

Comentariu

Nu mai esti conectat la internet