Ora de Mediaș
Știri în direct

Rata şomajului stagnează în județul Sibiu

La sfârșitul lunii august 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 3.250 șomeri (din care 1.574 femei), rata șomajului fiind de 1,65%, egală cu valoarea înregistrată în luna iulie.

Din totalul de 3.250 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 902 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.348 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.148 șomeri provin din mediul rural și 1.102 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Potrivit reprezentanților AJOFM Sibiu, șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele instituției (38,98%), urmat de cei cu studii gimnaziale şi profesionale (35,2%), 15,35% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 10,46% din totalul șomerilor înregistrați.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.686 persoane foarte greu ocupabile, 1.339 greu ocupabile, 106 mediu ocupabile, iar 119 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

loading...

Comentariu

Nu mai esti conectat la internet