foto Arhivă

Programul național de investiții „Anghel Saligny” este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

În perioada octombrie 2023 (ultima informare de presă) până în prezent domnul Adrian-Ioan Veștea, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a semnat pentru județul Sibiu, 12 contracte de finanțare în valoare totală de 102.599.762,67 lei, după cum urmează:

 1. Reabilitarea străzi și podețe în sat Tălmăcel, străzi Râu și Râușor, orașul Tălmaciu, județul Sibiu – 12.000.000,00 lei,
 2. Pod legătură între strada Fabricii și strada Mocăniței în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu – 3.528.174,83 lei,
 3. Modernizare strada Fabricii în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu – 2.521.499,61 lei,
 4. Rețele hidroedilitare, comuna Poplaca – zona industrială, Poplaca II, zonele Platoș, Platoș extindere și Vălari, județul Sibiu – 15.529.554,06 lei,
 5. Reabilitarea/Modernizare podețe și infrastructură pietonală strada Principală Șeica Mică, comuna Șeica Mică, județul Sibiu – 8.000.000,00 lei,
 6. Rețea canalizare apă pluvială străzile Grănicerilor și Avram Iancu în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu – 1.999.331,31 lei,
 7. Alimentare cu apă și stație de tratare apă în satul Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu – 7.425.583,42 lei,
 8. Reabilitarea și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și Coveș, județul Sibiu – canalizare pluvială – 2.850.278,04 lei,
 9. Modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Porumbacu de Jos și Porumbacu de Sus, comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu – 7.289.705,55 lei,
 10. Modernizare și extindere rețele hidroedilitare, comuna Șeica Mare, județul Sibiu – 29.200.000 lei,
 11. Întregirea sistemului de canalizare în localitățiile Valea Viilor și Motiș în comuna Valea Viilor – obiectiv: rețea de canalizare menajeră – 7.663.728,55 lei,
 12. Reabilitarea și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și Coveș, județul Sibiu – pentru străzile Aleea teilor, Aleea Castanilor, Abatorului și Ruja – 4.591.907,30 lei.

Contractele semnate în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” vizează modernizarea infrastructurii de transport, alimentare cu apă și extindere rețele hidroedilitare.

Menționăm că, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA) a virat până la în prezent, suma de 85.706.187,33 lei, însumând facturile depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, precum și înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare, a stațiilor de epurare și a sistemelor de distribuire a gazelor naturale., depuse prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu.

Publică un comentariu

Comentariu