FOTO arhivă

Chiar dacă ne aflăm în plină pandemie, municipalitatea medieșeană a decis ca Școala Gimnazială numărul 4 din Mediaș să fie reabilitată și modernizată.

Școala Gimnazială nr. 4 Mediaș este amplasată în centrul municipiului, la intersecția dintre străzile Ștefan Ludwig Roth și Pompierilor. Atestată documentar prima dată în anul 1762, instituția este situată lângă zidul exterior al Cetății Medievale, pe latura sud-vestică.

Clădirea școlii gimnaziale nr. 4 este compusă dintr-un corp principal de clădire având regim de înălțime subsol, parter si un etaj (S+P+IE), și un corp anexă având regimul de înălțime parter (P), amplasat perimetral pe parcelă.

Principalele degradări, în afară de uzura normală cauzată de trecerea timpului, sunt cauzate de doi factori care au acționat de mai multe ori în decursul timpului: seismele și inundațiile.

Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea calității spațiilor de învățământ care să asigure condiții la nivelul comunității europene cu implicații majore în final în îmbunătățirea calității vieții populației în zona de influență a proiectului, și anume mun. Mediaș.

Investiția urmărește reabilitarea, modernizarea și dotarea scolii existente prin aducerea la standarde de funcționare actuale (refacerea grupurilor sanitare, a sălilor de clasa, sălii de sport, mediatecă, etc.) precum si introducerea unor funcțiuni necesare funcționarii curente a construcției (centrala termica, instalații de ventilații, tablou electric general, etc).

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați atât de cei 250 de elevi din ciclul primar al școlii, cât și de cele 24 de persoane care constituie cadrele didactice si personalul auxiliar din cadrul instituției de învățământ. Indirect, va beneficia de proiect întreaga comunitate a municipiului Mediaș. Valoarea actualizată a investiției este 13.034.644,17 lei cu TVA.

 

Publică un comentariu

Comentariu