foto Economica.net

Virgil Metea, fostul director general Romgaz trebuie să restituie companiei aproape 70.000 de euro.

Curtea de Apel Alba Iulia a decis, recent, că Virgil Metea, fost director general al Romgaz, actualmente membru în Consiliul de Administraţie, trebuie să restituie companiei suma de 345013 lei, actualizată cu indicele de inflaţie, precum şi dobânda legală aferentă, relatează ziarulunirea.ro

Instanţa a mai hotărât ca Romgaz să nu-i plătească lui Virgil Metea 1,82 milioane de lei (circa 365.343 euro), reprezentând 380.027 lei din regularizarea subcomponentei variabile II a anului 2015, 1.078.470 lei, reprezentând cea de-a doua subcomponentă variabilă aferentă anului 2017 şi 368.219 lei compusă din sume aferente anului 2014,2015, 2016, 2017 reprezentând diferenţa rezultată din neactualizarea anuală a indemnizaţiei fixe precum şi de la plata dobânzilor legale aferente.

Virgil Metea poate face recurs la decizia Curţii de Apel , în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii instanţei.

Decizia Curţii de Apel Alba Iulia precizează:

Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelanta SNGN Romgaz SA împotriva Sentintei nr.412/C/2021 pronunţată de Tribunalul Sibiu-Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.1596/85/2018* şi, în consecinţă:

Schimbă în parte sentinţa atacată, în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului conexat nr.2778/85/2018* formulată de reclamanta SNGN Romgaz SA împotriva pârâtului Metea Virgil Marius şi, în consecinţă:

Obligă pârâtul să restituie reclamantei SNGN Romgaz SA suma de 345013 lei reprezentând plată nedatorată a subcomponentei variabile 2 (anuală) din care suma de 265.890 lei-componenta variabilă 2 (anuală)aferentă anului 2015 şi suma de 79123 lei-componenta variabilă 2 (anuală) aferentă anului 2016.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de mai sus actualizată cu indicele de inflaţie, precum şi dobânda legală de la data punerii în întârziere-06.09.2018 şi până la plata efectivă a debitului principal. Constată nulitatea absolută a clauzei prevăzute la art.12 lit.i teza finală din contractul de mandat nr.3066/20.12.2013.

Respinge cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului conexat nr.1596/85/2018* formulată de reclamantul Metea Virgil Marius împotriva pârâtei SNGN Romgaz SA.

Înlătură obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumelor de 380.027 lei din regularizarea subcomponentei variabile II a anului 2015, 1.078.470 lei, reprezentând cea de-a doua subcomponentă variabilă aferentă anului 2017 şi 368.219 lei compusă din sume aferente anului 2014,2015, 2016, 2017 reprezentând diferenţa rezultată din neactualizarea anuală a indemnizaţiei fixe precum şi de la plata dobânzilor legale aferente. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Alba Iulia. Pronunţată azi, 15.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Revocat din funcția de director al Romgaz în 2017

Consiliul de Administraţie al Romgaz a decis, la finalul luni 2017, revocarea din funcţia de director general a lui Virgil Metea, din cauza unor deficienţe în actul de management.

“Prin Hotărârea nr.36/14 decembrie 2017, Consiliul de Administraţie SNGN Romgaz SA revocă, în baza art.2030 alin.(1) şi a art.231 din Codul Civil, mandatul de director general al d-lui Virgil-Marius Metea, încetând astfel şi contractul de mandat încheiat între SNGN Romgaz SA şi d-nul Virgil-Marius Metea. Motivele revocării sunt: deficienţele în actul de management, nerespectarea şi nepunerea în aplicare a deciziilor unor autorităţi de control şi reglementare, dar şi ale Consiliului de Administraţie”, se menţiona în raportul transmis BVB

Absolvent al Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Virgul Metea a fost numit director general al Romgaz în 2013, după ce, anterior, ocupase, în perioada 2001-2013, funcţiile de director general EON Moldova Distribuţie (2013 – 2013/30 mai), director general EON Gaz Distribuţie (2009 – 2013/30 mai), director general EON Gaz Romania (2007-2009 mai), director general adjunct EON Gaz Romania (2006-2007 iunie), director general Distrigaz Nord/EON Gaz Romania (2003-2006 iunie), director Dezvoltare Distrigaz Nord SA (2002-2003). În perioada 2001-2002, Metea a fost şef Serviciu Dezvoltare ROMGAZ.

Publică un comentariu

Comentariu