Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în perioada Sărbătorilor Pascale constituie o prioritate a Poliţiei Române şi, implicit, a poliţiştilor sibieni. 

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu au demarat acţiuni specifice pentru combaterea evaziunii fiscale şi protejarea sănătăţii alimentare a sibienilor din întreg județul. 

 

Scopul principal al acţiunilor este asigurarea unui climat de siguranţă publică, protejarea populației împotriva actelor de comerț ilicit, în special cu produse alimentare și mărfuri contrafăcute/falsificate, combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cumărfuri alimentare specifice Sărbătorilor Pascalelegume-fructe, băuturi alcoolice și protejarea bugetului consolidat al statului.

 

Controalele reprezentanților instituțiilor statului vizează:

–   legalitatea desfășurării activității comerciale;

– existenţa autorizaţiilor/avizelor necesare desfăşurării acestor activităţi (comercializare/depozitare etc.);

– concordanţa între stocurile scriptice şi cele faptice de mărfuri aflate în gestiunea societăţilor comerciale verificate;

– realitatea şi legalitatea aprovizionărilor cu marfă, în special sub aspectul utilizării de către agenţii economici verificaţi de documente fiscale de provenienţă ce au înscrise ca furnizori societăţi comerciale suspecte a fi societăți fantomă sau inactive;

– verificarea realității vânzărilor efectuate, urmărindu-se identificarea clienţilor fictivi în scopul diminuării stocului scriptic de mărfuri, în urmacomercializării mărfurilor fără documente legale; 

– utilizarea de evidenţe contabile duble, respectiv înscrisuri privind stocul real de marfă, debite ale clienţilor, restanţe către furnizori etc., ce nu se regăsesc în evidenţele contabile ale societăţii;

– concordanţa datelor înscrise în documentele fiscale cu regim special (facturi şi chitanţe) între toate cele trei exemplare (albastru, roşu şi verde) pentru facturi şi între cele două exemplare ale chitanţei;

– emiterea de către agenţii economici de facturi fiscale false;

– utilizarea frauduloasă a avizelor de însoţire a mărfurilor;

 

 În acest context, le  recomandăm cetăţenilor să acorde o mare atenţie modului în care comercianţii (agenţi economici sau persoane fizice) îşi desfăşoară activităţile. 

➢ Faceţi cumpărături doar în spaţiile special amenajate corespunzător, nu înainte de a verifica data expirării produselor, calitatea acestora, îndeosebi carne şi produse din carne.

➢ Asiguraţi-vă că produsele sunt avizate sanitar – veterinar, sunt însoţite de etichetări şi inscripţionări corespunzătoare legislaţiei în vigoare şi sunt însoţite de certificate care atestă originalitatea.

➢ Nu ezitaţi în a verifica aspectul (culoare, miros) cărnii şi produselor din carne şi refuzaţi primireaacestor produse dacă aveţi orice îndoieli privind provenienţa. 

 

Poliţiştii continuă acţiunile de prevenire şi combatere a activităţilor comerciale ilicite pentru ca cetăţenii să se bucure de Sărbători în siguranţă.

Publică un comentariu

Comentariu