Posted inANUNTURI

Licitație vânzare imobil teren Str. Angarul de Sus nr. 60

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitatie publica de vanzare, un imobil teren, proprietate privată a societatii vanzatoare, situat administrativ pe teritoriul MUN. MEDIAS, JUDETUL SIBIU, Str. Angarul de Sus nr. 60, conform documentatiei de atribuire, care se gaseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea „Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea „Anunt/invitatie participare la valorificare prin vanzare imobil teren situat administrativ pe teritoriul UAT Medias, jud Sibiu