SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitatie publica de vanzare, un imobil teren, proprietate privată a societatii vanzatoare, situat administrativ pe teritoriul MUN. MEDIAS, JUDETUL SIBIU, Str. Angarul de Sus nr. 60, conform documentatiei de atribuire, care se gaseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea „Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea „Anunt/invitatie participare la valorificare prin vanzare imobil teren situat administrativ pe teritoriul UAT Medias, jud Sibiu

Publică un comentariu

Comentariu