Potrivit unui comunicat al Primăriei Mediaș, în cadrul proiectului „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, cod SIPOCA 660/cod Mysmis 129622, Municipiul Mediaș își dezvoltă Strategia Smart City.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014 – 2020, și urmărește transformarea digitală a comunității locale, respectiv o mai bună cooperare digitală între cetățeni, autoritatea locală, partenerii sociali și mediul economic. Prin intermediul acesteia se are în vedere creșterea calității vieții și reducerea birocrației la nivel local, alături de furnizarea unui pachet de servicii digitale către cetățeni și mediul de afaceri. Totodată, este urmărită o abordare inteligentă și integrată a domeniilor Guvernanță, Mediu, Mobilitate, Economie, Locuire și Cetățeni.
Dezvoltarea bazată pe conceptul de Smart City presupune implementarea unor soluții noi în domenii precum clădiri inteligente și eficiente energetic, crearea de locuri de muncă în domenii avansate, antreprenoriat, susținerea excelenței în medicină și educație, mobilitate inteligentă și fără emisii de carbon, interacțiune facilă a cetățenilor cu administrația publică, precum și alte soluții ce sprijină dezvoltarea unui centru urban cu accent asupra inovării pe toate palierele.
Pentru asigurarea unei mai bune înțelegeri a tipurilor de servicii publice digitale oferite cetățenilor și a modului în care acestea pot fi dezvoltate și diversificate, în concordanță cu nevoile comunității, a fost conceput un chestionar de specialitate, care se dorește a fi completat de cât mai mulți cetățeni. Răspunsurile oferite vor fi integrate în Strategia Smart City Mediaș și vor asigura o sursă importantă de inspirație pentru trasarea principalelor direcții de dezvoltare.
Chestionarul poate fi completat până în data de 21 decembrie 2020, accesând linkul: Chestionar în rândul populației pentru identificarea priorităților de dezvoltare în municipiul Mediaș după un concept Smart City (google.com)

Publică un comentariu

Comentariu