Încep noi lucrări de modernizare în Mediaș. Pe strada Hula Veche se va extinde rețeaua apă potabilă, branșamente apă, extindere rețea canalizare menajeră, racorduri canalizare menajeră, extindere rețea canalizare pluvială și racorduri canalizare pluvială pe Strada Hula Veche, fn. 

În Municipiul Mediaș funcționează sistemul centralizat de alimentare cu apă și canalizare. Rețelele de distribuție apă și canalizare sunt în administrarea operatorului regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș. Lucrările de construcții din cadrul acestei investiții se vor amplasa pe strada Hula Veche, strada care aparține domeniului public al municipiului Mediaș.

Lucrările se vor efectua pentru ridicarea nivelului de confort al cetățenilor și mai ales pentru menținerea unui standard igienic de viață, apă potabilă și canalizare menajeră. Implementarea proiectului presupune respectarea reglementărilor UE transpuse în legislația românească atât la execuția lucrărilor, la punerea în funcțiune și exploatarea rețelelor, astfel încât investiția propriu-zisă să nu afecteze mediul, ci să îmbunătățească calitatea acestuia.

Obiectivul este asigurarea alimentării cu apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială a gospodăriilor de pe strada Hula Veche, fn prin extinderea rețelelor edilitare. Conform acordului de acces nr. 6444/12.09.2022 se a realiza investiția mai sus menționată cu finanțare privată.

Lucrările de execuție la rețelele edilitare se compun din lucrări de săpătură șanț, gropi de poziție, montare conducte, imobiliare piese speciale, refacere lucrări săpături cu aducerea terenului la starea inițială. Se va asigura semnalizarea rutieră a lucrărilor prin panouri de atenționare și dirijarea a circulației atât ziua cât și noaptea, conform Ordinului 1122/2002.

Săpăturile se vor executa manual și/sau mecanizat, în funcție de gradul de ocupare al traseului. Adâncimea șanțului va fi de minim 1,20 m pentru rețeaua de apă și minim 1,50 m pentru rețeaua de canalizare menajeră și pluvială.

Recepția finală se realizează în maximum 10 zile după expirarea perioadei de garanție prevăzute în contract și se realizează de către antreprenor. Perioada de implementare propusă este de două luni. Mai multe detalii despre proiect se pot găsi aici.

Publică un comentariu

Comentariu